Zdravotnická záchranná služba
Zlínského kraje, p.o.

ZZS ZK – sanitní vozidla pro ZZS ZK

Registrační číslo projektu: CZ.06.02.01/00/22_012/0002215

Projekt „ZZS ZK – sanitní vozidla pro ZZS ZK“ (reg. č. CZ.06.02.01/00/22_012/0002215) je spolufinancován Evropskou unií

     Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Integrovaného regionálního operačního programu, a to z výzvy č. 12 s názvem „INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM – ZZS KRAJŮ – SC 2.1 (MRR)“, priorita 2 „Zelená infrastruktura měst a obcí a ochrana obyvatelstva“, specifický cíl 2.1 „Podpora přizpůsobení se změně klimatu, prevence rizika katastrof a odolnosti vůči nim, s přihlédnutím k ekosystémovým přístupům“.

     Cílem projektu je zajištění schopnosti základních složek IZS (Policie ČR, HZS ČR, poskytovatelé zdravotnické záchranné služby, podle zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému) adekvátně reagovat na mimořádné události v souvislosti s probíhajícími klimatickými změnami a novými hrozbami ve formě a kapacitě určené v žádosti o podporu.

     Cíl bude naplněn pořízením nových moderních sanitních vozidel (ambulance) kategorie C 4×3 pro ZZS ZK.

     Předmětem projektu je realizace aktivity „A. Pořízení materiálně-technického vybavení a vytvoření hmotných podmínek pro ZS IZS“, podaktivity „1. pro předcházení změnám klimatu a novým hrozbám, pro řešení a odstraňování jejich následků a následků mimořádných událostí za účelem zvýšení připravenosti základních složek integrovaného záchranného systému (dále jen „ZS IZS“), např. přístroje pro detekci nebezpečných látek, sanitní vozidla, zdravotnické přístroje)

     V rámci aktivity A.1 budou pořízena sanitní vozidla (ambulance) kategorie C 4×4 pro výjezdové základny ZZS ZK na území Zlínského kraje pro předcházení změnám klimatu a novým hrozbám, pro řešení a odstraňování jejich následků a následků mimořádných událostí za účelem zvýšení připravenosti na tyto události.

     V rámci realizace projektu budou vozidla pořízena a uvedena do provozu a budou plnit účel, pro který byla určena a pořízena. Tímto budou splněny cíle projektu.

     Projekt se dokončí v roce 2025, na dokončení navazuje udržitelnost projektu.

Aktuality - Archív


18. 6. 2024 Pozor na vysoké teploty!


První vlna veder v letošním roce si začala vybírat svou daň a naši záchranáři stále častěji vyjíždějí ke kolapsovým...

18. 6. 2024 Pět zraněných po střetu dodávky a osobního auta u Buchlovic


K vážné dopravní nehodě nedaleko Buchlovic vyjížděly krátce po 5:00 čtyři záchranářské posádky, z toho jedna s lékařem, z...

14. 6. 2024 Cvičení ve Valašských Kloboukách mělo ty nejvděčnější diváky


Taktické cvičení ve Valašských Kloboukách – tentokrát na téma požár v tamním domě s pečovatelskou službou – opět prověřilo naši akceschopnost....

14. 6. 2024 Dětský den s IZS v Březové


Den dětí tak trochu jinak a rovnou s přehlídkou Zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje, hasičů, Armády ČR a spolku Kopretina,...

11. 6. 2024 Díky cyklistům za pomoc při náročném zásahu v okolí Soláně


Děkujeme náhodným cyklistům, kteří minulý pátek pomohli našim záchranářům v těžko přístupném terénu v okolí Soláně na Vsetínsku hledat muže ve...

10. 6. 2024 Potřetí v řadě jsme získali nejvyšší ocenění v péči o pacienty s mrtvicí


Už potřetí v řadě dosáhla Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje na nejvyšší, tedy diamantové ocenění v péči o pacienty postižené cévní...