Zdravotnická záchranná služba
Zlínského kraje, p.o.

Nové zdravotnické operační středisko Zlín

Nové zdravotnické operační středisko Zlín Registrační číslo projektu: CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_120/0016370

Projekt „Nové zdravotnické operační středisko Zlín“ (reg. č. CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_120/0016370) je spolufinancován Evropskou unií v rámci reakce Unie na pandemii Covid-19.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Integrovaného regionálního operačního programu, a to z výzvy č. 97 s názvem „Integrovaný záchranný systém – Zdravotnické záchranné služby krajů“, prioritní osy PO 6: REACT-EU, specifického cíle SC 6.1: REACT-EU.

Cílem projektu bylo vybudovat nové zdravotnické operační středisko (ZOS) Zlín včetně pořízení nezbytného vybavení, které bude sloužit pro zlepšení příjmu tísňové výzvy na území Zlínského kraje a zkrácení doby dostupnosti PNP a její poskytnutí do 20 minut i v případě projevu rizika epidemie/pandemie (nejen COVID-19).

Nově vybudované a vybavené ZOS bude sloužit ke snížení negativních jevů mimořádných událostí a krizových situací (na zdraví a životy občanů), zvýšení kvality záchranných prací (zlepšení podmínek poskytování přednemocniční neodkladné péče ze strany Zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje (ZZS ZK) na území Zlínského kraje, a tím jejich připravenosti) a ke snížení časové dotace potřebné při záchranných pracích při řešení mimořádných událostí (kratší dojezdové časy, lepší komunikace) v souvislosti s případnými dalšími vlnami pandemie či dalšími obdobnými mimořádnými událostmi a krizovými situacemi na území Zlínského kraje.

Předmětem projektu bylo vybudování nového ZOS ZZS ZK tak, aby byla zvýšena kapacita ZOS a nové prostory ZOS byly vybaveny a připraveny plnit účel, pro který byly vybudovány/pořízeny. Vybudování nového ZOS bude sloužit k posílení odolnosti, vybavenosti a připravenosti základních složek integrovaného záchranného systému (IZS) tak, aby mohly lépe reagovat na dopady krize související s pandemií COVID-19.

Hlavní aktivitou projektu bylo vybudování nového ZOS Zlín včetně jeho vybavení tak, aby  nové ZOS Zlín mělo dostatečnou kapacitu pro celé území Zlínského kraje.

V rámci realizace projektu bylo nové ZOS Zlín uvedeno do provozu a plní účel, pro který bylo vybudováno. Cíle projektu byly tímto splněny.

Projekt byl dokončen v roce 2023, na dokončení navazuje udržitelnost projektu.

Aktuality - Archív


7. 12. 2023 Když je vám práce zároveň i posláním, aneb záchrana jedné seniorky


Záchrana lidského života a pomoc tam, kde je potřeba, není pro naše posádky jen práce, ale i životní poslání....

7. 12. 2023 Ulomená větev doslova propíchla kabinu náklaďáku


Neskutečné štěstí měl dnes dopoledne řidič nákladního auta, který jel po silnici mezi Horní a Dolní Lhotou. V okamžiku, kdy...

5. 12. 2023 Pomoc muži,jehož ruka zůstala zaklíněná ve vysokozdvižném vozíku


Náročnou záchranu muže ve Slušovicích, jehož ruku doslova vcucnul zdvihový mechanismus vysokozdvižného vozíku, mají za sebou dvě záchranářské posádky...

5. 12. 2023 Záchranáři v Bystřici pod Hostýnem se poprvé zapojili do adventního putování po městě


A tak se nám úderem 16 hodiny rozsvítilo číslo 5 na výjezdové základně v Bystřici pod Hostýnem. A víte...

4. 12. 2023 Požár rodinného domu v Rožnově pod Radhoštěm


K poskytnutí přednemocniční neodkladné péče třem osobám po požáru rodinného domu v Rožnově pod Radhoštěm vyjížděly dnes po poledni...

4. 12. 2023 Mobilní iktová jednotka zachraňovala na Valašsku životy


Mimořádné benefity pro zachraňované lidi přinesla mezinárodní klinická studie, do které se Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje zapojila jako...