Zdravotnická záchranná služba
Zlínského kraje, p.o.

Nové zdravotnické operační středisko Zlín

Tento obrázek nemá vyplněný atribut alt; název souboru je image.png.

Nové zdravotnické operační středisko Zlín Registrační číslo projektu: CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_120/0016370

Projekt „Nové zdravotnické operační středisko Zlín“ (reg. č. CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_120/0016370) je spolufinancován Evropskou unií v rámci reakce Unie na pandemii Covid-19.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Integrovaného regionálního operačního programu, a to z výzvy č. 97 s názvem „Integrovaný záchranný systém – Zdravotnické záchranné služby krajů“, prioritní osy PO 6: REACT-EU, specifického cíle SC 6.1: REACT-EU.

Cílem projektu bylo vybudovat nové zdravotnické operační středisko (ZOS) Zlín včetně pořízení nezbytného vybavení, které bude sloužit pro zlepšení příjmu tísňové výzvy na území Zlínského kraje a zkrácení doby dostupnosti PNP a její poskytnutí do 20 minut i v případě projevu rizika epidemie/pandemie (nejen COVID-19).

Nově vybudované a vybavené ZOS bude sloužit ke snížení negativních jevů mimořádných událostí a krizových situací (na zdraví a životy občanů), zvýšení kvality záchranných prací (zlepšení podmínek poskytování přednemocniční neodkladné péče ze strany Zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje (ZZS ZK) na území Zlínského kraje, a tím jejich připravenosti) a ke snížení časové dotace potřebné při záchranných pracích při řešení mimořádných událostí (kratší dojezdové časy, lepší komunikace) v souvislosti s případnými dalšími vlnami pandemie či dalšími obdobnými mimořádnými událostmi a krizovými situacemi na území Zlínského kraje.

Předmětem projektu bylo vybudování nového ZOS ZZS ZK tak, aby byla zvýšena kapacita ZOS a nové prostory ZOS byly vybaveny a připraveny plnit účel, pro který byly vybudovány/pořízeny. Vybudování nového ZOS bude sloužit k posílení odolnosti, vybavenosti a připravenosti základních složek integrovaného záchranného systému (IZS) tak, aby mohly lépe reagovat na dopady krize související s pandemií COVID-19.

Hlavní aktivitou projektu bylo vybudování nového ZOS Zlín včetně jeho vybavení tak, aby  nové ZOS Zlín mělo dostatečnou kapacitu pro celé území Zlínského kraje.

V rámci realizace projektu bylo nové ZOS Zlín uvedeno do provozu a plní účel, pro který bylo vybudováno. Cíle projektu byly tímto splněny.

Projekt byl dokončen v roce 2023, na dokončení navazuje udržitelnost projektu.

Aktuality - Archív


20. 4. 2024 Záchrana řidiče po dopravní nehodě v Luhačovicích


K vážné dopravní nehodě v Luhačovicích na Zlínsku dopoledne vyjížděly dvě záchranářské posádky, z toho jedna s lékařem, z výjezdové základny ve Slavičíně. Řidič...

19. 4. 2024 Taktické cvičení – aktivní střelec v Uherském Hradišti


Taktické cvičení složek IZS – střelba na Fakultě logistiky a krizového řízení UTB v Uherském Hradišti. Po útoku na místě...

19. 4. 2024 Třetí ročník soutěže ResusciCup v Mikulově


Vojtěch Svízela, Karel Šimeček, Jan Plátek a Sebastian Kubis. Čtyři borci, kteří nás reprezentovali na třetím ročníku soutěže v rozšířené...

19. 4. 2024 Asociace ZZS ČR ocenila lékaře Radima Líčeníka


Lékař Radim Líčeník, který se zabývá léčbou cévních mozkových příhod v nemocnici v anglickém Peterboroughu a ve spolupráci se Saarskou...

17. 4. 2024 Záchranka Zlínského kraje zvyšuje kvalitu péče o terminálně nemocné


Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje posunuje péči o pacienta v terminálním stádiu onemocnění na vyšší úroveň. Zapojila se do celorepublikového...

16. 4. 2024 Sbírka na pomoc naší záchranářce skončila. Děkujeme všem!


S nesmírnou pokorou a vděčností oznamujeme, že sbírka pro naši záchranářku Aničku vynesla neskutečných přes 1,917 milionu korun. Zdravotnická...