Zdravotnická záchranná služba
Zlínského kraje, p.o.

ZZS ZK – přístavba budovy výjezdové základny v Uherském Hradišti

Registrační číslo projektu: CZ.06.02.01/00/22_012/0002617

Projekt „ZZS ZK – přístavba budovy výjezdové základny v Uherském Hradišti“ (reg. č. CZ.06.02.01/00/22_012/0002617) je spolufinancován Evropskou unií

     Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Integrovaného regionálního operačního programu, a to z výzvy č. 12 s názvem „INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM – ZZS KRAJŮ – SC 2.1 (MRR)“, priorita 2 „Zelená infrastruktura měst a obcí a ochrana obyvatelstva“, specifický cíl 2.1 „Podpora přizpůsobení se změně klimatu, prevence rizika katastrof a odolnosti vůči nim, s přihlédnutím k ekosystémovým přístupům“.

     Cílem projektu je zajištění schopnosti základních složek integrovaného záchranného systému (Policie ČR, HZS ČR, poskytovatelé zdravotnické záchranné služby, podle zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému) adekvátně reagovat na mimořádné události v souvislosti s probíhajícími klimatickými změnami a novými hrozbami ve formě a kapacitě určené v žádosti o podporu.

     Cíl bude naplněn realizací přístavby výjezdové základny Uherské Hradiště.

     Předmětem projektu je realizace aktivity A. Pořízení materiálně-technického vybavení a vytvoření hmotných podmínek pro ZS IZS: podaktivity 3. k zajištění kapacity nebo zodolnění staveb, objektů a zařízení ZS IZS (např. stavební úpravy pro zajištění kontinuální připravenosti techniky a rychlého nasazení prostředků). V rámci této aktivity bude realizována přístavba budovy výjezdové základny Uherské Hradiště, včetně vybavení interiéru a provozních technologií pro umístění techniky a personálu ZZS ZK poskytující přednemocniční neodkladnou péči na území Zlínského kraje a sloužící pro předcházení změnám klimatu a novým hrozbám, pro řešení a odstraňování jejich následků a následků mimořádných událostí za účelem zvýšení připravenosti na tyto události.

     V rámci realizace projektu bude realizována přístavba budovy výjezdové základny Uherské Hradiště, modernizovaná výjezdová základna bude uvedena do provozu a bude plnit předem stanovený účel.  Tím budou naplněny cíle projektu.

     Projekt se dokončí v roce 2025, na dokončení navazuje udržitelnost projektu.

Aktuality - Archív


14. 2. 2024 Zdravotnické týmy měly vloni téměř 60.000 výjezdů k záchraně lidských životů


Přesně 59.060 výjezdů do terénu uskutečnily posádky Zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje v roce 2023. V meziročním srovnání jde o mírný...

12. 2. 2024 Poslední rozloučení se skvělým lékařem


S velkým zármutkem v srdci jsme se minulý týden rozloučili s našim dlouholetým lékařem, skvělým kolegou, nesmírně oblíbeným a...

9. 2. 2024 Sladké poděkování od malého pacienta


Krásné setkání po několika týdnech. Tentokrát radostné a s pusou od ucha k uchu. Čtyřletý Kubík s maminkou dnes...

8. 2. 2024 Nehoda autobusu v Biskupicích


K dopravní nehodě autobusu v obci Biskupice vyjížděly dnes záchranářské týmy ze Zlína a Slavičína. Nehoda se stala krátce před 13:30....

7. 2. 2024 Výjezdové základny ve Slavičíně a Uherském Hradišti mají nové vozidlo RV


Posádky RV (rendez-vous) ve Slavičíně a Uherském Hradišti jezdí v nových Seatech Tarraco. Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje těmito dvěma...

5. 2. 2024 Šestiletý chlapec zachránil otci – diabetikovi život


A tak jsme v sobotu možná potkali budoucího záchranáře. Sice mu je teprve šest, ale už teď má náš...