Zdravotnická záchranná služba
Zlínského kraje, p.o.

IOP 23

Standardizace krajského operačního střediska Zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje p.o.

Program:
Integrovaný operační program
Prioritní osa:
6.3 Zvýšení kvality a dostupnosti veřejných služeb
Oblast podpory:
6.3.4 Služby v oblasti bezpečnosti, prevence a řešení rizik
Období realizace:
říjen 2014 – listopad 2015
Celkový rozpočet:
Kč 29.575 tis. Kč vč. DPH
Financování:
IOP: 24.807 tis. Kč vč. DPH
Zlínský kraj: 4.768 tis. vč. DPH
Partneři projektu:
Projekt není realizován ve spolupráci s partnery.
Stručný obsah:
Projekt Standardizace krajského operačního střediska Zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje p. o. je zaměřen na součinnost při budování a využití nové společné infrastruktury integrovaného záchranného systému (IZS). Jedná se zejména o části budované v rámci střechového projektu Národní informační systém IZS, který centrálně řeší integraci složek Policie, Hasičského záchranného sboru (gestor projektu) a Zdravotnické záchranné služby ČR. Cílem projektu je zvýšení efektivity operačního řízení Zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje vybudováním informačního systému pro komunikaci s občanem v tísni a pro rychlé nasazení sil a prostředků. Napojení krajského operačního střediska na Národní informační systém umožní velmi rychlé spojení IZS s občanem odkudkoli i jinými formami než jen klasickým telefonním spojením.
Aktivity projektu:
1. Realizace stavební připravenosti – stavebních úprav.
2. Zprovoznění informačního systému operačního řízení včetně napojení na Národní informační systém integrovaného záchranného systému (NIS IZS).
3. Zprovoznění ostatní komunikace.
4. Cut over včetně zajištění školení a přípravy personálu.
5. Monitorování výkonnosti a ladění systému.
6. Vyhodnocení realizace projektu.
Všeobecný cíl:
Hlavním cílem předkládaného projektu je zvýšit efektivitu operačního řízení za účelem zajištění akceschopnosti Zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje jako základní složky integrovaného záchranného systému v případě hrozby či řešení mimořádné události a přispět tak ke zvýšení ochrany zdraví a životů občanů.
Specifický cíl:
– Zlepšit poskytování pomoci občanům při mimořádné události
– Zajistit reakci na rozsáhlé mimořádné události
– Zvýšit účinnost operačního řízení
– Zvýšit účinnost nasazování sil a prostředků
– Zvýšit přehled o operační situaci
– Urychlit vysílání sil a prostředků
– Zajistit interoperabilitu na úrovni krajů a složek
– Zajistit účinné komunikační prostředí pro operační řízení
– Zajistit zálohování operačních středisek
– Zajistit operátorská pracoviště
– Zajistit technologické zázemí
Výstupy projektu:
Vybudování informačního systému operačních středisek IZS
Aktuální stav:
V souladu s harmonogramem akce byl projekt v listopadu ukončen. Došlo k integraci krajského standardizovaného projektu Zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje s Národním informačním systémem IZS. Toto propojení umožňuje součinnost a spolupráci všech operačních středisek složek Integrovaného záchranného systému (PČR, HZS a ZZS), a to v rámci celé ČR, včetně sdílení společných mapových podkladů.
Přechod do ostrého provozu se předpokládá v polovině prosince 2015. Dále bude zajišťována udržitelnost projektu po dobu minimálně 5-ti let od jeho ukončení.

Kontaktní osoba:
Ing. Jitka Václavíková, manažerka projektu, tel.: 577 043 847, e-mail: jitka.vaclavikova@kr-zlinsky.cz

Aktuality


5. 6. 2023 Devět zraněných lidí po srážce vlaku a nákladního auta v Dobroticích na Kroměřížsku


K dopravní nehodě osobního vlaku s nákladním vozem v Dobroticích na Kroměřížsku vyjíždělo celkem pět posádek Zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje. Operační...

4. 6. 2023 V buchlovských kopcích vyhasly dva lidské životy


Dva lidé dnes odpoledne zemřeli po střetu dvou motorek v buchlovských kopcích na silnici I/50 u Střílek na Uherskohradišťsku....

2. 6. 2023 Častěji vyjíždíme k nehodám s cyklisty a elektrokoloběžkami


S příchodem teplejšího počasí začali naši záchranáři častěji vyjíždět k úrazům, které přímo souvisí s letními aktivitami. Přibývá nehod, při kterých je...