Zdravotnická záchranná služba
Zlínského kraje, p.o.

IOP 23

Standardizace krajského operačního střediska Zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje p.o.

Program:
Integrovaný operační program
Prioritní osa:
6.3 Zvýšení kvality a dostupnosti veřejných služeb
Oblast podpory:
6.3.4 Služby v oblasti bezpečnosti, prevence a řešení rizik
Období realizace:
říjen 2014 – listopad 2015
Celkový rozpočet:
Kč 29.575 tis. Kč vč. DPH
Financování:
IOP: 24.807 tis. Kč vč. DPH
Zlínský kraj: 4.768 tis. vč. DPH
Partneři projektu:
Projekt není realizován ve spolupráci s partnery.
Stručný obsah:
Projekt Standardizace krajského operačního střediska Zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje p. o. je zaměřen na součinnost při budování a využití nové společné infrastruktury integrovaného záchranného systému (IZS). Jedná se zejména o části budované v rámci střechového projektu Národní informační systém IZS, který centrálně řeší integraci složek Policie, Hasičského záchranného sboru (gestor projektu) a Zdravotnické záchranné služby ČR. Cílem projektu je zvýšení efektivity operačního řízení Zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje vybudováním informačního systému pro komunikaci s občanem v tísni a pro rychlé nasazení sil a prostředků. Napojení krajského operačního střediska na Národní informační systém umožní velmi rychlé spojení IZS s občanem odkudkoli i jinými formami než jen klasickým telefonním spojením.
Aktivity projektu:
1. Realizace stavební připravenosti – stavebních úprav.
2. Zprovoznění informačního systému operačního řízení včetně napojení na Národní informační systém integrovaného záchranného systému (NIS IZS).
3. Zprovoznění ostatní komunikace.
4. Cut over včetně zajištění školení a přípravy personálu.
5. Monitorování výkonnosti a ladění systému.
6. Vyhodnocení realizace projektu.
Všeobecný cíl:
Hlavním cílem předkládaného projektu je zvýšit efektivitu operačního řízení za účelem zajištění akceschopnosti Zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje jako základní složky integrovaného záchranného systému v případě hrozby či řešení mimořádné události a přispět tak ke zvýšení ochrany zdraví a životů občanů.
Specifický cíl:
– Zlepšit poskytování pomoci občanům při mimořádné události
– Zajistit reakci na rozsáhlé mimořádné události
– Zvýšit účinnost operačního řízení
– Zvýšit účinnost nasazování sil a prostředků
– Zvýšit přehled o operační situaci
– Urychlit vysílání sil a prostředků
– Zajistit interoperabilitu na úrovni krajů a složek
– Zajistit účinné komunikační prostředí pro operační řízení
– Zajistit zálohování operačních středisek
– Zajistit operátorská pracoviště
– Zajistit technologické zázemí
Výstupy projektu:
Vybudování informačního systému operačních středisek IZS
Aktuální stav:
V souladu s harmonogramem akce byl projekt v listopadu ukončen. Došlo k integraci krajského standardizovaného projektu Zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje s Národním informačním systémem IZS. Toto propojení umožňuje součinnost a spolupráci všech operačních středisek složek Integrovaného záchranného systému (PČR, HZS a ZZS), a to v rámci celé ČR, včetně sdílení společných mapových podkladů.
Přechod do ostrého provozu se předpokládá v polovině prosince 2015. Dále bude zajišťována udržitelnost projektu po dobu minimálně 5-ti let od jeho ukončení.

Kontaktní osoba:
Ing. Jitka Václavíková, manažerka projektu, tel.: 577 043 847, e-mail: jitka.vaclavikova@kr-zlinsky.cz

Aktuality - Archív


7. 12. 2023 Když je vám práce zároveň i posláním, aneb záchrana jedné seniorky


Záchrana lidského života a pomoc tam, kde je potřeba, není pro naše posádky jen práce, ale i životní poslání....

7. 12. 2023 Ulomená větev doslova propíchla kabinu náklaďáku


Neskutečné štěstí měl dnes dopoledne řidič nákladního auta, který jel po silnici mezi Horní a Dolní Lhotou. V okamžiku, kdy...

5. 12. 2023 Pomoc muži,jehož ruka zůstala zaklíněná ve vysokozdvižném vozíku


Náročnou záchranu muže ve Slušovicích, jehož ruku doslova vcucnul zdvihový mechanismus vysokozdvižného vozíku, mají za sebou dvě záchranářské posádky...

5. 12. 2023 Záchranáři v Bystřici pod Hostýnem se poprvé zapojili do adventního putování po městě


A tak se nám úderem 16 hodiny rozsvítilo číslo 5 na výjezdové základně v Bystřici pod Hostýnem. A víte...

4. 12. 2023 Požár rodinného domu v Rožnově pod Radhoštěm


K poskytnutí přednemocniční neodkladné péče třem osobám po požáru rodinného domu v Rožnově pod Radhoštěm vyjížděly dnes po poledni...

4. 12. 2023 Mobilní iktová jednotka zachraňovala na Valašsku životy


Mimořádné benefity pro zachraňované lidi přinesla mezinárodní klinická studie, do které se Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje zapojila jako...