Zdravotnická záchranná služba
Zlínského kraje, p.o.

IOP 23

Tento obrázek nemá vyplněný atribut alt; název souboru je logo-IOP-1.jpg.

Standardizace krajského operačního střediska Zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje p.o.

Program:
Integrovaný operační program
Prioritní osa:
6.3 Zvýšení kvality a dostupnosti veřejných služeb
Oblast podpory:
6.3.4 Služby v oblasti bezpečnosti, prevence a řešení rizik
Období realizace:
říjen 2014 – listopad 2015
Celkový rozpočet:
Kč 29.575 tis. Kč vč. DPH
Financování:
IOP: 24.807 tis. Kč vč. DPH
Zlínský kraj: 4.768 tis. vč. DPH
Partneři projektu:
Projekt není realizován ve spolupráci s partnery.
Stručný obsah:
Projekt Standardizace krajského operačního střediska Zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje p. o. je zaměřen na součinnost při budování a využití nové společné infrastruktury integrovaného záchranného systému (IZS). Jedná se zejména o části budované v rámci střechového projektu Národní informační systém IZS, který centrálně řeší integraci složek Policie, Hasičského záchranného sboru (gestor projektu) a Zdravotnické záchranné služby ČR. Cílem projektu je zvýšení efektivity operačního řízení Zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje vybudováním informačního systému pro komunikaci s občanem v tísni a pro rychlé nasazení sil a prostředků. Napojení krajského operačního střediska na Národní informační systém umožní velmi rychlé spojení IZS s občanem odkudkoli i jinými formami než jen klasickým telefonním spojením.
Aktivity projektu:
1. Realizace stavební připravenosti – stavebních úprav.
2. Zprovoznění informačního systému operačního řízení včetně napojení na Národní informační systém integrovaného záchranného systému (NIS IZS).
3. Zprovoznění ostatní komunikace.
4. Cut over včetně zajištění školení a přípravy personálu.
5. Monitorování výkonnosti a ladění systému.
6. Vyhodnocení realizace projektu.
Všeobecný cíl:
Hlavním cílem předkládaného projektu je zvýšit efektivitu operačního řízení za účelem zajištění akceschopnosti Zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje jako základní složky integrovaného záchranného systému v případě hrozby či řešení mimořádné události a přispět tak ke zvýšení ochrany zdraví a životů občanů.
Specifický cíl:
– Zlepšit poskytování pomoci občanům při mimořádné události
– Zajistit reakci na rozsáhlé mimořádné události
– Zvýšit účinnost operačního řízení
– Zvýšit účinnost nasazování sil a prostředků
– Zvýšit přehled o operační situaci
– Urychlit vysílání sil a prostředků
– Zajistit interoperabilitu na úrovni krajů a složek
– Zajistit účinné komunikační prostředí pro operační řízení
– Zajistit zálohování operačních středisek
– Zajistit operátorská pracoviště
– Zajistit technologické zázemí
Výstupy projektu:
Vybudování informačního systému operačních středisek IZS
Aktuální stav:
V souladu s harmonogramem akce byl projekt v listopadu ukončen. Došlo k integraci krajského standardizovaného projektu Zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje s Národním informačním systémem IZS. Toto propojení umožňuje součinnost a spolupráci všech operačních středisek složek Integrovaného záchranného systému (PČR, HZS a ZZS), a to v rámci celé ČR, včetně sdílení společných mapových podkladů.
Přechod do ostrého provozu se předpokládá v polovině prosince 2015. Dále bude zajišťována udržitelnost projektu po dobu minimálně 5-ti let od jeho ukončení.

Kontaktní osoba:
Ing. Jitka Václavíková, manažerka projektu, tel.: 577 043 847, e-mail: jitka.vaclavikova@kr-zlinsky.cz

Aktuality - Archív


20. 4. 2024 Záchrana řidiče po dopravní nehodě v Luhačovicích


K vážné dopravní nehodě v Luhačovicích na Zlínsku dopoledne vyjížděly dvě záchranářské posádky, z toho jedna s lékařem, z výjezdové základny ve Slavičíně. Řidič...

19. 4. 2024 Taktické cvičení – aktivní střelec v Uherském Hradišti


Taktické cvičení složek IZS – střelba na Fakultě logistiky a krizového řízení UTB v Uherském Hradišti. Po útoku na místě...

19. 4. 2024 Třetí ročník soutěže ResusciCup v Mikulově


Vojtěch Svízela, Karel Šimeček, Jan Plátek a Sebastian Kubis. Čtyři borci, kteří nás reprezentovali na třetím ročníku soutěže v rozšířené...

19. 4. 2024 Asociace ZZS ČR ocenila lékaře Radima Líčeníka


Lékař Radim Líčeník, který se zabývá léčbou cévních mozkových příhod v nemocnici v anglickém Peterboroughu a ve spolupráci se Saarskou...

17. 4. 2024 Záchranka Zlínského kraje zvyšuje kvalitu péče o terminálně nemocné


Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje posunuje péči o pacienta v terminálním stádiu onemocnění na vyšší úroveň. Zapojila se do celorepublikového...

16. 4. 2024 Sbírka na pomoc naší záchranářce skončila. Děkujeme všem!


S nesmírnou pokorou a vděčností oznamujeme, že sbírka pro naši záchranářku Aničku vynesla neskutečných přes 1,917 milionu korun. Zdravotnická...