Zdravotnická záchranná služba
Zlínského kraje, p.o.

Modernizace informačního systému a technologií zdravotnického operačního střediska ZZS ZK

Registrační číslo projektu: CZ.06.01.01/00/22_008/0000474

Projekt „Modernizace informačního systému a technologií zdravotnického operačního střediska ZZS ZK“ (reg. č. CZ.06.01.01/00/22_008/0000474) je spolufinancován Evropskou unií

     Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Integrovaného regionálního operačního programu, a to z výzvy č. 8 s názvem „eGovernment – SC 1.1 (MRR)“, prioritní osa 1 „Zlepšení výkonu veřejné správy“, specifický cíl 1.1 „Využívání přínosů digitalizace pro občany, podniky, výzkumné organizace a veřejné orgány“.

     Cílem projektu je modernizace informačního systému a technologií zdravotnického operačního střediska ZZS ZK včetně nezbytného vybavení (informačních systémů a technologií), které bude sloužit pro zlepšení příjmu tísňové výzvy na území Zlínského kraje a zkrácení doby dostupnosti přednemocniční neodkladné péče a její poskytnutí do 20 minut, a to i v případě projevu mimořádných událostí a krizových situací.

     Dalším cílem projektu je zajištění garantovaného fungování příjmu tísňové výzvy na straně ZZS ZK na území Zlínského kraje i v případě mimořádných událostí a krizových situací s dopadem na primární zdravotnické operační středisko ZZS ZK, zajištění poskytování přednemocniční neodkladné péče i za těchto situací a snížení dopadů mimořádných událostí a krizových situací na zdraví a životy občanů v rámci výkonu veřejné správy v oblasti poskytování přednemocniční neodkladné péče, kterou Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje, příspěvková organizace vykonává na území Zlínského kraje.

     Hlavní aktivitou projektu je Centralizace, standardizace a sdílení elektronických služeb veřejné správy.

     Předmětem projektu jsou informační systémy a technologie pro zdravotnické operační středisko, tj. modernizace informačních a komunikačních technologií a informačního systému zdravotnického operačního střediska a souvisejících technologií tak, aby byly nové prostory zdravotnického operačního střediska vybaveny a připraveny plnit účel, pro který budou vybudovány.

     V rámci realizace projektu bude modernizovaný informační systém zdravotnického operačního střediska uveden do provozu a bude plnit předem stanovený účel. Tím se naplní cíle projektu.     

Projekt bude dokončen v roce 2024, na dokončení navazuje udržitelnost projektu.

Aktuality - Archív


18. 6. 2024 Pozor na vysoké teploty!


První vlna veder v letošním roce si začala vybírat svou daň a naši záchranáři stále častěji vyjíždějí ke kolapsovým...

18. 6. 2024 Pět zraněných po střetu dodávky a osobního auta u Buchlovic


K vážné dopravní nehodě nedaleko Buchlovic vyjížděly krátce po 5:00 čtyři záchranářské posádky, z toho jedna s lékařem, z...

14. 6. 2024 Cvičení ve Valašských Kloboukách mělo ty nejvděčnější diváky


Taktické cvičení ve Valašských Kloboukách – tentokrát na téma požár v tamním domě s pečovatelskou službou – opět prověřilo naši akceschopnost....

14. 6. 2024 Dětský den s IZS v Březové


Den dětí tak trochu jinak a rovnou s přehlídkou Zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje, hasičů, Armády ČR a spolku Kopretina,...

11. 6. 2024 Díky cyklistům za pomoc při náročném zásahu v okolí Soláně


Děkujeme náhodným cyklistům, kteří minulý pátek pomohli našim záchranářům v těžko přístupném terénu v okolí Soláně na Vsetínsku hledat muže ve...

10. 6. 2024 Potřetí v řadě jsme získali nejvyšší ocenění v péči o pacienty s mrtvicí


Už potřetí v řadě dosáhla Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje na nejvyšší, tedy diamantové ocenění v péči o pacienty postižené cévní...