Zdravotnická záchranná služba
Zlínského kraje, p.o.

Nové zdravotnické operační středisko poskytne moderní zázemí operátorům

Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje dokončila stavbu nového operačního střediska. Investice přišla na víc než 43 milionů korun, z toho 33,3 mil. Kč poskytl zřizovatel, tedy Zlínský kraj, zbytek nákladů hradila organizace ze svého rozpočtu. Nové operační středisko bylo nutností. To stávající totiž prostorově ani vybavením neodpovídá aktuálním trendům a potřebám. Do nových prostor se ale operátoři ještě stěhovat nebudou. Nutné je instalovat nezbytné nejmodernější informační systémy a technologie. Ty přijdou na téměř 80 mil. Kč, z toho 42,5 mil. Kč bude činit dotace z evropských fondů IROP, 36,7 mil. Kč zaplatí Zlínský kraj ze svého rozpočtu a 638.000 Kč zaplatí ZZS ZK.

„Práce zdravotnických záchranářů a dispečerů je nesmírně náročná a zodpovědná. Je tedy naší povinností zajistit jim ty nejlepší podmínky a zázemí. Moderní kraj potřebuje moderní operační středisko. Toto nové to splňuje ve všech směrech. Děkuji všem, kdo se na jeho vzniku podíleli,“ řekl hejtman Zlínského kraje Radim Holiš.

Stávající zdravotnické operační středisko funguje od roku 2008. O sedm let později došlo k obměně technologického vybavení. V současné době ale tyto prostory, zařízení a vybavení už funkčně nevyhovují. IT technika je na hranici technické a morální zastaralosti. Navíc prostorové uspořádání jednotlivých dispečerských pracovišť neodpovídá potřebám operátorů, kteří zde pracují ve 12ti hodinových směnách.

„Dalším důležitým faktorem je předpoklad navyšování tísňových volání na linku 155, jak ukazují statistiky AZZS i zkušenosti z epidemie Covidu-19. Stávající prostory zdravotnického operačního střediska ale nelze dále rozšířit. Vybudování nového ZOS bylo pro nás jediným možným a nejlepším řešením,“ řekl náměstek léčebné péče ZZS Zlínského kraje Dorián Pfeifer.

Nové operační středisko vyrostlo jako nadstavba nad východním křídlem ZZS ZK. Počet dispečerských pracovišť v sále se zvýšil o dvě místa, celkově jich tedy bude osm. Díky novým polohovacím stolům, které jsou navíc podstatně větší než ty stávající, se výrazně zlepší i komfort dispečerů.

Vzniklo i nové oddělené testovací a simulační pracoviště, kde bude moci pracovat IT technik nebo se tam uskuteční zaškolování nových pracovníků či stážistů na ZOS. Tím se výrazně sníží hlučnost na dispečinku. Denní místnost zase nabídne zázemí pro personál dispečinku třeba na přípravu jídla, relaxační část bude sloužit k regeneraci operátorů po náročných a mnohdy traumatizujících hovorech, které na linku 155 přijímají. Plně vybavené pracoviště získá i vedoucí operátor ZOS, který nijak neztratí vizuální kontakt s dispečerským sálem, zároveň ale získá dostatečný klid pro svou práci. Nedílnou součástí nového ZOS je také oddělené pracoviště vedoucího lékaře i místnost pro ostatní lékaře sloužící na operačním středisku. V případě řešení mimořádných a krizových situací nechybí ani prostory pro činnost krizového štábu v těsném sousedství dispečerského sálu. Samozřejmostí jsou nové šatny a sociální zařízení.

„Že operační středisko, jako srdce záchranky, vyhovuje všem právním požadavkům i ostatním předpisům, nám potvrdil i znalecký posudek z oboru ergonomie operačního řízení, který jsme si nechali zpracovat. V něm se přímo píše, že ‘Projektový návrh modernizace informačního systému a technologií zdravotnického operačního střediska ZZS Zlínského kraje vyhovuje všem požadavkům platných právních a ostatních předpisů týkajících se ergonomie pracovního místa. Navrhované řešení zohledňuje ergonomické požadavky jak s ohledem na

individuální komfort operátorů (dispečerů), tak i s přihlédnutím k možnému selhání lidského činitele. ‘,“ uvedl ředitel ZZS Zlínského kraje Josef Valenta.

Na stavební část, která začala loni v červnu, naváže druhá etapa této zásadní investice. Tou je technologické vybavení. „To umožní například podstatně rychlejší komunikaci mezi posádkami a dispečinkem, leteckou záchrannou službou, horskou službou, napojení na systémy eHealth, tedy předávání dat o výjezdu a pacientovi převáženém do zdravotnických zařízení, přenos obrazu z místa události přímo na dispečink ZZS, záznamu EKG pacienta v reálném čase nebo fotodokumentace do cílového zdravotnického zařízení. Těch technických vymožeností, které dispečerům i posádkám v terénu usnadní práci a zpřehlední zásahy, je ale celá řada,“ doplnil vedoucí operátor zdravotnického operačního střediska Libor Zajonc.

Nové operační středisko by mělo plně začít fungovat v roce 2025.

FOTO: Vizualizace ZOS ZZS Zlínského kraje

Aktuality - Archív


20. 4. 2024 Záchrana řidiče po dopravní nehodě v Luhačovicích


K vážné dopravní nehodě v Luhačovicích na Zlínsku dopoledne vyjížděly dvě záchranářské posádky, z toho jedna s lékařem, z výjezdové základny ve Slavičíně. Řidič...

19. 4. 2024 Taktické cvičení – aktivní střelec v Uherském Hradišti


Taktické cvičení složek IZS – střelba na Fakultě logistiky a krizového řízení UTB v Uherském Hradišti. Po útoku na místě...

19. 4. 2024 Třetí ročník soutěže ResusciCup v Mikulově


Vojtěch Svízela, Karel Šimeček, Jan Plátek a Sebastian Kubis. Čtyři borci, kteří nás reprezentovali na třetím ročníku soutěže v rozšířené...

19. 4. 2024 Asociace ZZS ČR ocenila lékaře Radima Líčeníka


Lékař Radim Líčeník, který se zabývá léčbou cévních mozkových příhod v nemocnici v anglickém Peterboroughu a ve spolupráci se Saarskou...

17. 4. 2024 Záchranka Zlínského kraje zvyšuje kvalitu péče o terminálně nemocné


Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje posunuje péči o pacienta v terminálním stádiu onemocnění na vyšší úroveň. Zapojila se do celorepublikového...

16. 4. 2024 Sbírka na pomoc naší záchranářce skončila. Děkujeme všem!


S nesmírnou pokorou a vděčností oznamujeme, že sbírka pro naši záchranářku Aničku vynesla neskutečných přes 1,917 milionu korun. Zdravotnická...