Zdravotnická záchranná služba
Zlínského kraje, p.o.

Stáž studentů na pracovišti ZZS ZK v rámci Centra podpory vzdělávání Fakulty Humanitních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně

Organizace stáží pro studenty středních škol Zlínského kraje je iniciativou Centra podpory vzdělávání Fakulty Humanitních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Cílem je propojení institucí Zlínského kraje s místními školami za účelem sdílení znalostí profesionálů s mladými lidmi, kteří se na budoucí povolání teprve připravují. V případě stáže na ZZS ZK se jedná o studenty gymnázií, kteří se chtějí stát lékaři či záchranáři.

Studentům se na záchranné službě věnovali lektoři Vzdělávacího a výcvikového střediska ZZS ZK. Cílem bylo nejen zábavnou, ale také i poučnou formou představit studentům, co obnáší práce záchranářů.

První den jsme stážisty seznámili s činností zdravotnické záchranné služby a její organizační strukturou dle platné legislativy, s rozmístěním výjezdových skupin v rámci Zlínského kraje i celé České republiky a seznámili je s aplikací Záchranka. Pak následovala teoretická příprava k resuscitaci a k první pomoci u vybraných akutních stavů. Následně absolvovali praktické nácviky resuscitace s užitím automatického externího defibrilátoru (AED).

V rámci exkurze měli možnost sledovat práci operátorů na Zdravotnického operačního střediska v „ostrém“ provozu. Na výjezdové základně si mohli studenti prohlédnout a prozkoumat kompletní vozový park: vozy RZP, RV, sanitní vůz k transportu novorozenců, terénní vozidlo, mobilní operační středisko, vozidlo pro mimořádné události. Součástí ukázky bylo seznámení s vybavením vozidel pomůckami, léky, přístroji, transportními i imobilizačními prostředky, spojovací technikou, navigací.

Odpolední praktická výuka byla zaměřená na správnou manipulaci s pacientem při podezření na poranění páteře. Trénovali jsme způsoby přetáčení, přenášení, polohování.

Druhý den jsme si zopakovali základní resuscitaci s použitím AED a naučili jsme studenty ventilovat pomocí ručního křísícího vaku – ambu vaku. Následně jsme přešli k řešení modelových situací. Na závěr dopoledního programu podstoupili studenti ve dvojicích praktickou zkoušku laické neodkladné resuscitace s užitím automatického externího defibrilátoru. Po úspěšném absolvování přezkoušení, kde si vedli výborně, obdrželi osvědčení o proškolení v kardiopulmonální resuscitaci s užitím AED.

Další program byl již zaměřen na odborné výkony záchranářů. Studenty jsme učili pracovat s imobilizačními pomůckami jako jsou: krční límec, fixátor krční páteře, pánevní pás, extenční dlaha, scoop rám, vakuová matrace. Vyzkoušeli si stavět krvácení s různými druhy škrtidel. Prakticky zkoušeli vyprošťovat postižené z havarovaného vozu za použití imobilizačních a transportních pomůcek. Po zvládnutí dílčích výkonů jsme připravili studentům modelové situace na zásah u dopravní nehody, resuscitaci oběšeného či zajištění poraněného po pádu z výšky.

Odpolední program druhého dne byl již vysoce odborný, studenti si měli možnost vyzkoušet zajištění nitrožilního a intraoseálního vstupu, zajištění dýchacích cest laryngeální maskou, vzduchovodem, intubací, punkci hrudníku. Závěrem a vyvrcholením dvoudenní zážitkové stáže bylo plnění modelových úloh na celotělovém modelu člověka SimMan 3G.

Všichni zúčastnění studenti byli velmi vnímaví, bystří i zruční, praktické dovednosti si osvojili velmi rychle. Lektorům dělalo obrovskou radost, že mohou pracovat s tak nadšenými mladými lidmi, kteří mají své sny a dokáží si za nimi jít. Studentům děkujeme za zájem o povolání zabývající se přednemocniční neodkladnou péčí a těšíme se, že je jednou přivítáme v našich řadách.

(https://fhs.utb.cz/akce-cpv/na-dva-dny-stazistou-na-zdravotnicke-zachranne-sluzbe-zlinskeho-kraje/)

Aktuality


4. 6. 2023 V buchlovských kopcích vyhasly dva lidské životy


Dva lidé dnes odpoledne zemřeli po střetu dvou motorek v buchlovských kopcích na silnici I/50 u Střílek na Uherskohradišťsku....

2. 6. 2023 Častěji vyjíždíme k nehodám s cyklisty a elektrokoloběžkami


S příchodem teplejšího počasí začali naši záchranáři častěji vyjíždět k úrazům, které přímo souvisí s letními aktivitami. Přibývá nehod, při kterých je...

1. 6. 2023 Hravě záchranářem aneb Týden bezpečnosti Zlínského kraje


Jak zvládnout rizikové situace a ještě lépe – jak jim předcházet. To vše, a ještě mnohem víc se dozvěděli...