Zdravotnická záchranná služba
Zlínského kraje, p.o.

Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje loni ošetřila poprvé za dobu existence více než 55 tisíc pacientů

Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje (ZZS ZK) odvádí v poskytování nepřetržité přednemocniční neodkladné péče prvotřídní práci. Svědčí o tom i výsledky činnosti v loňském roce. Počet ošetřených pacientů, stejně jako počet výjezdů, neustále stoupá. Operační středisko odbaví v průměru 326 tísňových hovorů za den, záchranáři poskytnou za stejnou dobu přednemocniční neodkladnou péči 150 pacientům. Ale čísla nejsou všechno. ZZS ZK v loňském roce obdržela 58 pochval. Je to dosud nejvíce za dobu její existence. ZZS ZK dokazuje, že je pevnou součástí IZS, na který se mohou občané Zlínského kraje spolehnout.        

Počet ošetřených pacientů v roce 2021 opět překonal léta předcházející. Poprvé za dobu existence ZZS ZK záchranáři ošetřili více jak 55 tisíc pacientů (55 089). Za zmínku stojí, že před deseti lety (2011) ošetřili záchranáři ZZS ZK 40 467 pacientů.

Nejvíce pacientů ošetřili záchranáři ZZS ZK v oblasti Zlín (19 774), následovala oblast Uherské Hradiště (11 366), oblast Kroměříž (9 191), oblast Valašské Meziříčí (7 845) a oblast Vsetín (6 913).

Největší procentuální nárůst ošetřených pacientů byl na první pohled znát u pacientů s potvrzeným onemocněním COVD-19 či podezřením na COVID-19. Zatímco v roce 2020 bylo těchto pacientů 921, v roce 2021 už to bylo 2 203. Jedná se tedy o nárůst o 139%.   

Počet tísňových volání, které přijalo Zdravotnické operační středisko (ZOS) ZZS ZK v roce 2021 bylo 119 762. Více jak 92 procent z nich tvořily přímé telefonáty na linku 155. Zbylé telefonáty byly převzaty z evropského čísla tísňového volání 112. V celém součtu je číslo 119 762 o zhruba 8 tisíc hovorů méně než v roce předchozím. Důvodem je opět vývoj pandemie COVID-19.

Významným měřítkem dostupnosti systému tísňového volání je doba vyzvánění hovoru do jeho převzetí operátorem ZOS. Limit Evropské normy (dle EENA) a cíl je převzetí minimálně 90% hovorů do 12 sekund. Přísnější norma stanovená Odbornou společností urgentní medicíny hovoří dokonce o 10 sekundách. Výsledky ZOS ZZS ZK jsou v tomto ohledu nadstandardní. Evropskou normu splnili operátoři ZOS v 96% všech hovorů, „českou“ normu pak v 92% případů.

Velmi dobře si ZZS ZK vede také při měření času dojezdu výjezdové skupiny na místo události. Medián času od zazvonění telefonu na operačním středisku po dojezd na místo události je 13 minut.

Výjezdů rok od roku přibývá. V roce 2021 opět překonal počet výjezdů další rekord. Poprvé přesáhl hranici 67 tisíc výjezdů. Konkrétně se jednalo o 67 594 výjezdů (pozn. jedná se o primární a sekundární výjezdy). V letech předcházejících to bylo 65 384, respektive 65 844 výjezdů. Za poslední dekádu vzrostl počet výjezdů z 45 na 67 tisíc výjezdů za rok.

Záchranářům ZZS ZK vypomáhaly i letecké záchranné služby (LZS) z okolních krajů. ZOS ZZS ZK vydalo pokyn k aktivaci LZS v loňském roce v 153 případech (pozn. jedná se o součet primárních a sekundárních transportů). To je o 13 méně než v roce 2020. K poklesu došlo jak u primárních, tak sekundárních transportech.    

DALŠÍ ZAJÍMAVOSTI 2021:

  • Vozový park se v loňském roce rozrostl o dva speciálně upravené vozy IVECO DAILY pro zvládání mimořádných událostí. Vozidlo má pohon 4×4, rám vozidla je zkonstruován ze speciální oceli s 5 mm silným C profilem, samozřejmostí nadstandardní výbavy jsou výsuvné LED reflektory, osvětlovací balón, nafukovací stan, zásuvky na 230 a 12 V či nadstandardní prostory pro uchování zdravotnického materiálu. V současnosti vlastní ZZS ZK již tři tyto vozy (nachází se na výjezdových základnách ve Zlíně, Kroměříži a Uherském Hradišti) a plánuje nákup dalších dvou, které by měly putovat do zbývajících dvou oblastí ZZS ZK Valašské Meziříčí a Vsetín.   
  • Pandemie onemocnění COVID-19 ovlivnila také počet ošetřených pacientů dopravních nehod. Zatímco v roce 2020, kdy pandemie nejvíce ochromila život v Česku, záchranáři poskytli přednemocniční neodkladnou péči 597 pacientům v důsledku dopravních nehod. V loňském roce se jejich počet výrazně zvedl (1 090) a vrátil se k číslům před pandemií (rok 2021 – 1 090; rok 2020 – 597; rok 2019 – 815; rok 2018 – 1315; rok 2017 – 1343). 
  • V roce 2021 bylo ZZS ZK doručeno 58 pochval. Je to poprvé, kdy počet přesáhl číslo 50. Naopak počet oprávněných stížností klesl oproti roku 2020 o třetinu – na 4.   
  • Za zmínku také stojí, že si 1. listopadu 2021 v kulturním domě ve Vlachovicích převzalo 7 zástupců ZZS ZK ocenění za své mimořádné a profesionální nasazení při akci VÝBUCH (šestiletá práce na likvidaci následků výbuchů v muničních skladech ve Vrběticích). Konkrétně se jednalo o ředitele ZZS ZK Josefa Valentu a dále lékařku Libuši Dvořákovou a lékaře Doriána Pfeifera, Tomáše Novotného, Antona Vaňa, Milana Panáčka a Marka Obrtela.   
  • Od října 2021 prezentuje ZZS ZK svou činnost také na sociálních sítích. Instagramový a facebookový účet si již našel své fanoušky. Facebooková stránka má už dokonce více jak 1000 sledujících. Instagramový účet nyní sleduje pravidelně zhruba 750 fanoušků.

Aktuality - Archív


23. 5. 2024 Putovní 155 – naši záchranáři předvedli skvělý výkon


Tomáš Tvrdý, Milan Malina a Jakub Gallo – borci, kteří v minulém týdnu reprezentovali ZZS Zlínského kraje na náročném třídenním...

22. 5. 2024 Nová základna v Otrokovicích slouží i pro biohazard tým a jako výukové středisko řidičů


Zcela nové výukové středisko pro řidiče sanitních vozidel s trenažérem, zázemí pro biohazard tým a mimořádné události, stejně jako sklad...

20. 5. 2024 Pomáháme zraněným i mimo službu


Jsme prostě srdcaři a na lidských životech nám záleží i v době, kdy nejsme ve službě To se takhle...

20. 5. 2024 Řidič čtyřkolky svým zraněním podlehl


K tragické dopravní nehodě u Korytné na Uherskohradišťsku vyjížděly v neděli v podvečer záchranářské posádky, z toho jedna s lékařem. Řidič čtyřkolky tam narazil...

16. 5. 2024 Ohlédnutí za Dnem linky 155


Malé ohlédnutí za včerejším našim Velkým dnem. Poprvé ožil park před zlínským zámkem Dnem linky 155. Atmosféra byla skvělá...

16. 5. 2024 Záchrana muže po pádu z osmimetrové výšky


K záchraně muže, který ve středu odpoledne v Bystřici pod Lopeníkem utrpěl závažná zranění poté co se pod ním prolomil panel...