Zdravotnická záchranná služba
Zlínského kraje, p.o.

Vzdělávací a výcvikové středisko ročně proškolí stovky osob, ne vždy jde o zdravotníky

Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje disponuje špičkovým Vzdělávacím a výcvikovým střediskem (VVS). A to jak po stránce materiální, tak personální. Jeho služby využívají nejen samotní zdravotničtí záchranáři, ale také ostatní složky Integrovaného záchranného systému (IZS), střední školy, dobrovolní hasiči, jednotky městské policie a další instituce. „V nejbližší době chystáme školení pro zaměstnance zlínské soukromé kliniky, plavčíky zlínských městských lázní a policejní instruktory,“ vyjmenovává některá z nejbližších školení vedoucí VVS Dana Polášková.

VVS se nachází v nejvyšším patře sídla ZZS ZK ve Zlíně a má k dispozici nepřeberné množství výukového materiálu. A to včetně realistické figuríny člověka v hodnotě téměř čtyř milionů korun, která věrně kopíruje chování zraněného a reakce na jednotlivé zásahy záchranářů. Letošní novinkou bude interaktivní nácvik zvládání mimořádných událostí pomocí počítačových simulací, kdy se záchranáři – s nadsázkou řečeno – přenesou na místo nehody prostřednictvím projekce. Po místě události se budou pohybovat prostřednictvím joystiku, zároveň jsou propojeni s dispečerem v mobilním operačním středisku mimo „ostrý“ provoz, takže veškerá hlášení a komunikace probíhá jako při reálném zásahu. Jedná se o unikát v rámci České republiky. První skupinka záchranářů by školením měla projít ještě před prázdninami.

„K výuce budeme ale i přes postupující inovace a rozvoj moderních technologií stále využívat především nejrůznější dostupné lokality v reálu. A zde se nespokojíme pouze s přednáškovou místností. Běžně využíváme např. chodby, schodiště, výtah u nás na VVS. Výjimkou nebyla ani zdejší jídelna a kuchyňka pro zaměstnance,“ usmívá se Polášková. „Při naší službě musíte pracovat mnohdy v ne příliš vyhovujících podmínkách. Proto se snažíme tento diskomfort přenést i do výuky,“ vysvětluje Dana Polášková. Za pomoci speciálního zařízení můžeme simulovat i ztížené světelné podmínky.

VSS má pro jednotlivá školení k dispozici 15 lektorů. Významnou výhodou při školení záchranářů je, že všichni z přednášejících mají aktivní zkušenosti z terénu. I to je zřejmě důvod, proč se zdravotníci do VVS rádi vracejí. „Zpětná vazba od našich záchranářů je veskrze kladná. Dokonce se sem většina z nich těší. Mrzí nás, že nám pandemie po jistou dobu výuku přerušila,“ posteskla si Polášková. A protože se říká, že opakování je matka moudrosti, musí všichni zaměstnanci ZZS ZK, kteří dnem i nocí pomáhají lidem v nouzi, povinně absolvovat ve VVS alespoň 8 hodin ročně základní výuky. A tato časová dotace by se v brzké době měla dokonce navýšit. Nováčci, kteří se přidají do řad záchranářů ZZS ZK prochází celým adaptačním programem. Tak, aby byli i oni připraveni poskytnout špičkovou přednemocniční neodkladnou péči.  

Aktuality


16. 5. 2022 Elita mezi řidiči zdravotnických záchranných služeb se sjela do Otrokovic, z vítězství se radovala domácí ZZS


Na dvacet osm řidičů ze všech čtrnácti zdravotnických záchranných služeb České republiky předvedlo svůj řidičský um a schopnosti v...

5. 5. 2022 Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje loni ošetřila poprvé za dobu existence více než 55 tisíc pacientů


Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje (ZZS ZK) odvádí v poskytování nepřetržité přednemocniční neodkladné péče prvotřídní práci. Svědčí o tom i...

28. 4. 2022 Plyšový Kryštůfek pomáhá záchranářům při výjezdech i školitelům při výuce první pomoci


Velké oči, široký úsměv, kšiltovka na stranu a záchranářská kombinéza. To je plyšový maňásek Kryštůfek. Jeho primárním posláním je...