Zdravotnická záchranná služba
Zlínského kraje, p.o.

Vzdělávací a výcvikové středisko ročně proškolí stovky osob, ne vždy jde o zdravotníky

Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje disponuje špičkovým Vzdělávacím a výcvikovým střediskem (VVS). A to jak po stránce materiální, tak personální. Jeho služby využívají nejen samotní zdravotničtí záchranáři, ale také ostatní složky Integrovaného záchranného systému (IZS), střední školy, dobrovolní hasiči, jednotky městské policie a další instituce. „V nejbližší době chystáme školení pro zaměstnance zlínské soukromé kliniky, plavčíky zlínských městských lázní a policejní instruktory,“ vyjmenovává některá z nejbližších školení vedoucí VVS Dana Polášková.

VVS se nachází v nejvyšším patře sídla ZZS ZK ve Zlíně a má k dispozici nepřeberné množství výukového materiálu. A to včetně realistické figuríny člověka v hodnotě téměř čtyř milionů korun, která věrně kopíruje chování zraněného a reakce na jednotlivé zásahy záchranářů. Letošní novinkou bude interaktivní nácvik zvládání mimořádných událostí pomocí počítačových simulací, kdy se záchranáři – s nadsázkou řečeno – přenesou na místo nehody prostřednictvím projekce. Po místě události se budou pohybovat prostřednictvím joystiku, zároveň jsou propojeni s dispečerem v mobilním operačním středisku mimo „ostrý“ provoz, takže veškerá hlášení a komunikace probíhá jako při reálném zásahu. Jedná se o unikát v rámci České republiky. První skupinka záchranářů by školením měla projít ještě před prázdninami.

„K výuce budeme ale i přes postupující inovace a rozvoj moderních technologií stále využívat především nejrůznější dostupné lokality v reálu. A zde se nespokojíme pouze s přednáškovou místností. Běžně využíváme např. chodby, schodiště, výtah u nás na VVS. Výjimkou nebyla ani zdejší jídelna a kuchyňka pro zaměstnance,“ usmívá se Polášková. „Při naší službě musíte pracovat mnohdy v ne příliš vyhovujících podmínkách. Proto se snažíme tento diskomfort přenést i do výuky,“ vysvětluje Dana Polášková. Za pomoci speciálního zařízení můžeme simulovat i ztížené světelné podmínky.

VSS má pro jednotlivá školení k dispozici 15 lektorů. Významnou výhodou při školení záchranářů je, že všichni z přednášejících mají aktivní zkušenosti z terénu. I to je zřejmě důvod, proč se zdravotníci do VVS rádi vracejí. „Zpětná vazba od našich záchranářů je veskrze kladná. Dokonce se sem většina z nich těší. Mrzí nás, že nám pandemie po jistou dobu výuku přerušila,“ posteskla si Polášková. A protože se říká, že opakování je matka moudrosti, musí všichni zaměstnanci ZZS ZK, kteří dnem i nocí pomáhají lidem v nouzi, povinně absolvovat ve VVS alespoň 8 hodin ročně základní výuky. A tato časová dotace by se v brzké době měla dokonce navýšit. Nováčci, kteří se přidají do řad záchranářů ZZS ZK prochází celým adaptačním programem. Tak, aby byli i oni připraveni poskytnout špičkovou přednemocniční neodkladnou péči.  

Aktuality


9. 1. 2023 Rozloučení s MUDr. Jaroslavem Ostřížkem


Začátek nového roku 2023 nás zaskočil smutnou zprávou, že naše řady navždy opustil vážený a oblíbený kolega a mentor...

5. 12. 2022 Stáž studentů na pracovišti ZZS ZK v rámci Centra podpory vzdělávání Fakulty Humanitních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně


Organizace stáží pro studenty středních škol Zlínského kraje je iniciativou Centra podpory vzdělávání Fakulty Humanitních studií Univerzity Tomáše Bati...

19. 8. 2022 Spolupráce na jedničku


Kritické, život ohrožující okamžiky prožil na začátku letošního léta 50letý muž v obci Velký Ořechov poté, co u něj...