Zdravotnická záchranná služba
Zlínského kraje, p.o.

V Otrokovicích vznikne moderní výjezdová základna

Plánované vybudování nové výjezdové základny ZZS ZK v Otrokovicích začalo. Slavnostní zahájení stavebních prací proběhlo poslední lednový pátek za účasti ředitele ZZS ZK Josefa Valenty, hejtmana Zlínského kraje Radima Holiše, náměstkyně hejtmana zodpovědné za zdravotnictví Olgy Sehnalové, radní pro investice, starostky Otrokovic Hany Večerkové a dalších hostů. „Bude se jednat o moderní výjezdovou základnu, která bude odpovídat potřebám zdravotnické záchranné služby v 21. století,“ řekl ředitel ZZS ZK Josef Valenta při slavnostním poklepání základního kamene. Útočiště zde najde zhruba 70 zaměstnanců. Do ostrého provozu by měla být výjezdová základna, která nahradí tu stávající v prostorách Polikliniky Otrokovice, spuštěna počátkem roku 2024.

Rozpočet jedné z největších investičních akcí ZZS ZK posledních let je naplánován na 130 milionů korun. Na financování se bude podílet 85 miliony korun Evropská unie prostřednictvím dotačního programu, zbytek dofinancuje Zlínský kraj coby zřizovatel ZZS ZK. Ve výběrovém řízení uspěla a zhotovitelem zakázky je stavební společnost MANAG, a.s.

„Stávající prostory otrokovické výjezdové základny jsou zcela nevyhovující. Nenabízí dostatek místa pro skladování materiálu, léků i zaparkovaných sanitních vozů. Nepřijatelné jsou i z hlediska organizačního uspořádání či zázemí pro posádky,“ uvedl ředitel ZZS ZK Josef Valenta. „Na nové výjezdové základně bude nonstop provoz tří výjezdových skupin,“ upřesnil ředitel Valenta.  

„Zdravotnická záchranná služba odvádí dlouhodobě skvělou a spolehlivou práci pro naše občany. Záchranáři jsou vždy tam, kde je potřeba. S tím musí jít ruku v ruce i kvalitní zázemí jak v rámci vybavenosti technikou, tak pokud jde o budování výjezdových základen, což je dlouhodobá politika Zlínského kraje. Na tu navazujeme díky zásadní finanční pomoci z fondů EU, konkrétně z programu REACT-EU, která doplnila rozpočet Zlínského kraje. Věřím, že nové prostory výjezdové základny záchranné služby v Otrokovicích budou brzy našim záchranářům dobře sloužit,“ uvedla náměstkyně hejtmana zodpovědná za zdravotnictví v kraji Olga Sehnalová.

Co do své polohy patří otrokovická základna mezi ty strategicky velmi významné. Nachází se na křižovatce hned tří z pěti oblastí ZZS ZK. Jedná se o oblasti Zlín, Kroměříž a Uherské Hradiště. I z toho důvodu zde své útočiště najde také biohazard tým, který je určen pro zvládnutí zásahu u pacienta s podezřením na vysoce nakažlivou nemoc.

Základna vznikne na ulici U Letiště přebudováním tří objektů ve vlastnictví Zlínského kraje. Dříve byly využívány jako učebny a dílny Střední průmyslové školy Otrokovice. Stanice se tak bude nacházet v bezprostřední blízkosti rizikové průmyslové výroby a poblíž napojení na dálnici.

Výjezdová základna bude sestávat ze tří objektů. Hlavní budova bude sloužit jako zázemí pro výjezdové skupiny.  V druhém objektu se bude nacházet místo pro výcvik a školení řidičů, skladovací prostory zdravotnického a dalšího materiálu pro mimořádné události a hromadná neštěstí, sklad pneumatik a servisní prostor pro automobily. A konečně třetí objekt budou tvořit garáže pro sanitní vozy, myčka, sklady léků, zdravotnického materiálu a dezinfekce, víceúčelový prostor pro biohazard tým a sklad nebezpečného odpadu.

V rámci přestavby bude na objektech vytvořen nový obvodový plášť, takzvaná provětrávaná fasáda s tepelnou izolací. Vnější plášť bude z plechových kazet s barevnou povrchovou úpravou. Budovy dostanou novou střechu i podlahy. Uvnitř objektů dojde k úpravám, při kterých vzniknou nové zděné příčky, budou položeny podlahy a vzniknou nové podhledy. V rámci přestavby bude nainstalována nová vzduchotechnika, rozvody zdravotechnických instalací, elektroinstalace atd. Také bude vybudováno parkoviště pro 20 aut.     

ZZS ZK je organizačně členěna do pěti oblastí – Zlín, Kroměříž, Uherské Hradiště, Vsetín, Valašské Meziříčí. Celkem 16 výjezdových základen se nachází na strategických místech tak, aby zabezpečily dostupnost přednemocniční neodkladné péče v co nejkratším čase.  

Aktuality


4. 6. 2023 V buchlovských kopcích vyhasly dva lidské životy


Dva lidé dnes odpoledne zemřeli po střetu dvou motorek v buchlovských kopcích na silnici I/50 u Střílek na Uherskohradišťsku....

2. 6. 2023 Častěji vyjíždíme k nehodám s cyklisty a elektrokoloběžkami


S příchodem teplejšího počasí začali naši záchranáři častěji vyjíždět k úrazům, které přímo souvisí s letními aktivitami. Přibývá nehod, při kterých je...

1. 6. 2023 Hravě záchranářem aneb Týden bezpečnosti Zlínského kraje


Jak zvládnout rizikové situace a ještě lépe – jak jim předcházet. To vše, a ještě mnohem víc se dozvěděli...