Zdravotnická záchranná služba
Zlínského kraje, p.o.
Odborné praxe/stáže

Odborná praxe/stáž je zaměřena zejména na seznámení se s pracovišti ZZS ZK, jejich náplní, organizací práce a zabezpečovanými činnostmi.

ZZS ZK umožňuje vykonávat odbornou praxi/stáž na svých pracovištích:

  • studentům středních, vyšších odborných a vysokých škol v rámci studia lékařských a nelékařských zdravotnických oborů,
  • studentům specializačního studia lékařských a nelékařských zdravotnických oborů,
  • zájemcům z řad zdravotnických pracovníků, příp. příslušníků základních složek IZS.

Odborná praxe/stáž je vykonávána formou účasti na výjezdové činnosti posádek ZZS ZK. Stážující je tedy ve vozidle jako další člen posádky (navíc).

Odbornou praxi/stáž na pracovištích je možno vykonat na základě žádosti studenta (školy, příp. zaměstnavatele) a uzavření dohody o poskytnutí praxe/stáže

V případě zájmu můžete kontaktovat personální oddělení ZZS ZK:

Irena Pudilová

Tel. 577 056 919

e-mail: irena.pudilova@zzszk.cz


Ceník
(Ceny jsou uvedeny včetně DPH)

Na zdravotnickém operačním středisku 250,- Kč/den
Na výjezdové základně 250,- Kč/den
Pro příslušníky základních složek IZS bezplatně
Pro studenty zdrav.oborů SŠ, VO, VŠ s bydlištěm ve ZK bezplatně
Pro studenty zdrav.oborů SŠ, VO, VŠ se sídlem školy ve ZK bezplatně

2017-09-22 - Den otevřených dveří


...

2017-09-22 - Turnaj v malé kopané


Ve sportovním areálu v Sazovicích se dne 14. 9. 2017 uskutečnil tradiční turnaj v mal...

2017-08-17 - Nácvik evakuace Zdravotnického operačního střediska ZZS ZK, p.o.


S cílem prověřit funkčnost systému fungování Zdravotnického operačníh...