ZZS ZK
Zdravotnická záchranná služba
Zlínského kraje, p.o.
Veřejné zakázky

 

Název zakázky:

„ZZS ZK - Oprava komunikace a parkovací plochy u výjezdové základny Kroměříž“

Lhůta pro podání nabídek:

do 8.8.2018 13.00 hod.

Číslo zakázky:

VZ/2018/2/05

 

Výzva

Příloha č. 1a - sit. zákres díla v kat. mapě

Příloha č. 1b - slepý položkový rozpočet

Příloha č. 2 - krycí list

Příloha č.3 - smlouva o dilo

 

 

Název zakázky:

„ZZS ZK - Transportní plicní ventilátory“

Lhůta pro podání nabídek:

do 6.8.2018 13.00 hod.

Číslo zakázky:

VZ/2018/3/04

 

Výzva k podání nabídek

Technická specifikace

Kryci list

Kupní smlouva

Kupní smlouva - příloha

 

 

 

Název zakázky:

„Zefektivnění komunikace zdravotnické záchranné služby a zdravotnických zařízení Zlínského kraje“

Lhůta pro podání nabídek:

do 6.8.2018 14.00 hod.

Číslo zakázky:

VZ/2018/3/03

Zadávací dokumentace

Krycí list

Specifikace předmětu plnění - avízo pacienta

Specifikace předmětu plnění - svolávání LT

Specifikace předmětu plnění - úprava disp. SW

Technické požadavky na avízo pac.

Technické požadavky na svolávání LT

Technické požadavky na úpr. disp. SW

Avízo pacienta - Obchodní podmínky

Svolávání LT - Obchodní podmínky

Úprava disp SW - Obchodní podmínky

Tech. podpora Avízo pacienta

Tech. podpora Svolávání týmu

Tech. podpora úprava disp. SW

Pravidla bezpečnosti

Studie proveditelnosti

Prodlouzeni lhuty pro podani nabidek.pdf

Vysvětlení zadávací dokumentace - část 1

Vysvětlení zadávací dokumentace - část 3 - Úprava disp. SW

Vysvětlení zadávací dokumentace

 

Název zakázky:

„ZZS ZK – Digitální rádiová komunikace s LZS sousedních krajů“

Lhůta pro podání nabídek:

do 20.6.2018 13.00 hod.

Číslo zakázky:

VZ/2018/2/06

Výzva k podání nabídky

Krycí list

Kupní smlouva

 

 

 

Název zakázky:

„ZZS ZK – SZM pro monitorování EKG a multifunkční elektrody“

Lhůta pro podání nabídek:

do 23.5.2018 13.00 hod.

Číslo zakázky:

 VZ/2018/2/04

 

Výzva k podání nabídky

Krycí list

Rámcová kupní smlouva (část 1)

Rámcová kupní smlouva (část 2)

Technická specifikace předmětu veřejné zakázky

Cenová nabídka

 

Název zakázky:

„ZZS ZK – rekonstrukce opěrné zídky v Chrastěšově“

Lhůta pro podání nabídek:

do 21.5.2018 13.00 hod.

Číslo zakázky:

 VZ/2018/2/02

01 TECHNICKA ZPRAVA

02 situace

03 Operna stena bouraci prace

04 OPERNA STENA NOVY STAV

05 OPERNA STENA SANACE

Vyzva k podani nabidky

Rekonstrukce operne zidky v Chrastesove-priloha2-kryci list-0

Rekonstrukce operne zidky v Chrastesove-priloha3-smlouva o dilo

Oznámení k veřejné zakázce

Výkaz výměr


Název zakázky:

„ZZS ZK – Letní a celoroční pneu 2018“

Lhůta pro podání nabídek:

do 16.5.2018 14.00 hod.

Číslo zakázky:

VZ/2018/2/03

Výzva k podání nabídky

Krycí list

Kupní smlouva

Cenová nabídka

Dodatečné informace, prodloužení lhůty

Kupní smlouva II.

Dodatečné informace č. 2

Výzva k podání nabídky

Kryci list

Kupní smlouva

vyzva k podani nabidky.pdf

Cenová nabídka v02.xlsx


Název zakázky:

„ZZS ZK – Vozidla RV a technologické vozidlo 2018“

Lhůta pro podání nabídek:

do 25.4.2018 13.00 hod.

Číslo zakázky:

VZ/2018/3/02

specifikace

Vyzva k podani nabidek

kupni smlouva

kryci list


Název zakázky:

„ZZS ZK – Medicinální kyslík 2018“

Lhůta pro podání nabídek:

do 14.3.2018 14.00 hod.

Číslo zakázky:

VZ/2018/3/01

najemni smlouva priloha 1

Medicinalni kyslik - priloha 3

kryci list

najemni smlouva

najemni smlouva priloha 1

Medicinalni kyslik - priloha 4

najemni smlouva priloha 2

ramcova kupni smlouva

ramcova kupni smlouva-priloha 2

ramcova kupni smlouva-priloha 1

Zadavaci dokumentace-specifikace c. 1

Zadavaci dokumentace-specifikace c. 2

Vyzva k podani nabidek - medicinalni kyslik


Název zakázky:

„ZZS ZK – Dodávka glukometrů a souvisejícího SZM 2018“

Lhůta pro podání nabídek:

do 12.2.2018 13.00 hod.

Číslo zakázky:

VZ 2018/2/01

Krycí list

Výzva

Smlouva

Technická specifikace

Cenová nabídka


Název zakázky:

„ZZS ZK – Ruční radiostanice 2017“

Lhůta pro podání nabídek:

do 7.12.2017 13:00 hodin

Číslo zakázky:

VZ/2017/2/13

Krycí list

Výzva

Výzva 1

Smlouva


Název zakázky:

ZZS ZK – dálkové světlomety 2017

Lhůta pro podání nabídek:

13.11.2017 ve 13.00 hod.

Číslo zakázky:

VZ/2017/2/10

Výzva

Krycí list

smlouva


Název zakázky:

ZZS ZK – zimní pneu 2017 II

Lhůta pro podání nabídek:

do 2.11.2017, 14.00 hod.

Číslo zakázky:

VZ 2017/2/12

výzva

krycí list

smlouva

cenová nabídka


Název zakázky:

ZZS ZK – výpočetní technika 2017

Lhůta pro podání nabídek:

do 23.10.2017 14:00 hodin

Číslo zakázky:

VZ/2017/2/08

výzva

Krycí list

smlouva

smlouva

smlouva

struktura


Název zakázky:

ZZS ZK – Dokovací stanice pro tablety

Lhůta pro podání nabídek:

do 20.10.2017, 13:00 hodin

Číslo zakázky:

VZ/2017/2/09

 vyzva

Krycí list

smlouva

Zapocitatelna praxe


Název zakázky:

ZZS ZK – zimní pneu 2017

Lhůta pro podání nabídek:

23.10.2017 14.00 hod.

Číslo zakázky:

VZ/2017/2/11

 Rozhodnuti zadavatele o zruseni zadavaciho rizeni


Název zakázky:

ZZS ZK – Rekonstrukce plynové kotelny Kroměříž

Lhůta pro podání nabídek:

do 16.10.2017 13:00 hodin

Číslo zakázky:

VZ/2017/2/07

 

Výzva

krycí list

smlouva o dílo

výkaz výměr-b

D.1.4.b-102 Schema.pdf

D.1.4.b-103 Pudorys 1.NP

D.1.4.d-102 Schema zapojeni

D.1.4.d-101_TZ

D.1.4.b-101_TZ

D.1.4.d-103 Pudorys 1.NP

vykaz vymer-d


Název zakázky:

ZZS ZK – Hromadně vyráběné léčivé  přípravky a infuzní roztoky

Lhůta pro podání nabídek:

9.10.2017 13.00 hod

Číslo zakázky:

VZ/2017/3/06

 

Hromadně vyráběné léčivé – výzva

Hromadně vyráběné léčivé – zadávací dokumentace

Hromadně vyráběné léčivé – smlouva

Hromadně vyráběné léčivé – smlouva

Hromadně vyráběné léčivé – krycí list


Název zakázky:

ZZS ZK – zajištění prohlídek těl osob zemřelých mimo zdravotnická zařízení na území Zlínského kraje na rok 2018 - 2019

Lhůta pro podání nabídek:

31.10.2017 13:00 hodin

 

Zajištění prohlídek těl osob zemřelých – výzva

Zajištění prohlídek těl osob zemřelých – zadávací dokumentace

Zajištění prohlídek těl osob zemřelých – smlouva

Zajištění prohlídek těl osob zemřelých – krycí list


Název zakázky:

ZZS ZK – zpracování studie proveditelnosti pro podání žádosti o podporu

Lhůta pro podání nabídek:

25.7.2017 13:00 hodin

 

Zpracování studie proveditelnosti - výzva

Zpracování studie proveditelnosti - příloha č.1 - krycí list

Zpracování studie proveditelnosti - příloha č.2 - smlouva o dílo

Zpracování studie proveditelnosti - příloha č.3 - čestné prohlášení


Název zakázky:

ZZS ZK – injekční a infuzní technika

Předpokládaná hodnota:

3 000 000,- CZK bez DPH

Lhůta pro podání nabídek:

29. 6. 2017 13:00 hodin

 

Tato VZ je zveřejněna na profilu zadavatele – stavebnionline.cz, kam se dostaneme tímto odkazem:

https://stavebnionline.cz/Profily/profil.asp?Typ=2&ID=154&IDZak=7787


Název zakázky:

ZZS ZK - jednorázové lůžkoviny

Předpokládaná hodnota:

3 600 000,- CZK bez DPH

Lhůta pro podání nabídek:

10. 5. 2017 13:00 hodin

 

Tato VZ je zveřejněna na profilu zadavatele – stavebnionline.cz, kam se dostaneme tímto odkazem:

 https://stavebnionline.cz/Profily/profil.asp?Typ=2&ID=154&IDZak=7537


Název zakázky:

Zdravotnické přístroje pro Zdravotnickou záchrannou službu Zlínského kraje

Předpokládaná hodnota:

14 604 000,- CZK bez DPH

Lhůta pro podání nabídek:

3. 5. 2017 10:00 hodin

https://stavebnionline.cz/Profily/profil.asp?Typ=2&ID=113&IDZak=7446


ZZS ZK - Letní pneu

ZZS ZK vyhlašuje veřejnou zakázku malého rozsahu na „letní pneu“. Lhůta pro předložení nabídky se stanovuje do 19. 4. 2017 13:00 hodin.

letni pneu-vyzva-priloha 1 kryci list.doc

Letni pneu-vyzva-priloha 2 smlouva.doc

Letni pneu-vyzva.doc

Letni pneu-vyzva-priloha 3-cenova nabidka.xlsx


ZZS ZK - obvazový a fixační materiál

ZZS ZK vyhlašuje veřejnou zakázku malého rozsahu na pořízení obvazového a fixačního materiálu. Lhůta pro předložení nabídky se stanovuje do 21. 4. 2017 13:00 hodin.

Obvazovy a fixacni material - cenova nabidka.xls

Obvazovy a fixacni material-priloha 1-Kryci list-0.doc

Obvazovy a fixacni material-vyzva-v0.doc

Obvazovy a fixacni material-priloha3-ramcova smlouva-v0.doc


ZZS ZK - vozidla RV

ZZS ZK vyhlašuje otevřené řízení na pořízení 6 kusů speciálních motorových vozidel RV (rendez-vous) včetně výbavy. Lhůta pro podání nabídek začíná běžet dnem zahájení zadávacího řízení podle ustanovení § 56
odstavec (1) Zákona. Všechny nabídky budou zadavateli doručeny do 17.3.2017 do 10 00 hodin.

01 ZP ZZSZK vozidla RV.pdf

02a Vzor CP - Zakladni zpusobilost.docx

03 KS ZZSZK vozidla RV.pdf

04 TS ZZSZK vozidla RV.pdf

05 Tab ZZSZK vozidla RV.xls

02 PZK ZZSZK vozidla RV.pdf

RV vozidla/06 Vysvetleni ZD c. 1 ZZSZK vozidla RV.pdf

RV vozidla/06a KS ZZSZK vozidla RV.pdf

06b TS ZZSZK vozidla RV revize.pdf


ZZS ZK - stomatologická pohotovostní služba v okrese Uherské Hradiště

Tato veřejná zakázka byla ukončena uzavřením smlouvy dne 27.2.2017 s vítězným uchazečem MUDr. Bedřichem Fridrichem


ZZS ZK- výběrové řízení na dezinfekční prostředky

Tato veřejná zakázka byla ukončena uzavřením smlouvy dne 13.3.2017 s vítězným uchazečem – společností Perfect Distribution a.s.


ZZS ZK - zakázka na pořízení SZM

vyhlašuje veřejnou zakázku malého rozsahu na pořízení SZM pro zajištění dýchacích cest, močovou a žaludeční katetrizaci. Lhůta pro předložení nabídek je stanovena do 8.3.2017 13:00 hodin.

Zadávací dokumentace:

VZ-2017-2-03 VZ Dychaci cesty a katetrizace-priloha1-Kryci list-0.docx

VZ-2017 2-03 VZ Dychaci cesty a katetrizace-priloha3-ramcova smlouva-cast01.docx

VZ-2017-2-03 VZ Dychaci cesty a katetrizace-Vyzva k podani nabidky-0.docx

VZ-2017 2-03 VZ Dychaci cesty a katetrizace-priloha4-ramcova smlouva-cast02.docx

Kopie - VZ-2017-2-03 VZ Dychaci cesty a katetrizace-priloha2- Cenova nabidka-0.xlsx

Dodatecne informace c. 1.doc

Dodatecne informace c. 2.doc

Dodatecne informace c. 3.doc

2018-05-17 - Na záchrance hořelo


V průběhu dnešního dopoledne absolvovaly všechny složky IZS společné cvičení...

2018-04-17 - Česká aplikace Záchranka funguje i v Rakousku


Aplikací Záchranka si nyní přivoláte pomoc také v Rakousku    Jed...

2018-04-10 - Prestižní ocenění


Prestižní ocenění   Ve čtvrtek 29.března 2018 převzaly na Pražském hradě z ruko...