Zdravotnická záchranná služba
Zlínského kraje, p.o.
IROP 19

 Název projektu: Technika pro Zdravotnickou záchrannou službu Zlínského kraje

Program:

Integrovaný regionální operační program

Období realizace:

21. 01. 2016 - 31. 03. 2018

Celkový rozpočet:

63 608 248,00 Kč vč. DPH

Financování:

Evropský fond pro regionální rozvoj: 54 067 010,80,- Kč (85 %)

Státní rozpočet:

3 180 412,40 Kč (5%)

Vlastní zdroje žadatele: 6 360 824,80 Kč (10 %)

Stručný obsah:

Za účelem zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof bude pořízena následující technika pro Zdravotnickou záchrannou službu Zlínského kraje (ZZS ZK):

  • Sanitní vozidla (ambulance) typu C 4x4 - 8 ks
  • Sanitní vozidlo (ambulance) typu C pro přepravu pacientů s podezřením na VNN a nadměrných pacientů (XXL) - 1 ks
  • Terénní sanitní vozidla (ambulance) typu B 4x4 - 4 ks
  • Klimatizační jednotky - 2 ks
  • Přístroje pro nepřímou srdeční masáž - 28 ks
  • Přístroje pro umělou plicní ventilaci - 4 ks

Aktivity projektu:

Hlavní aktivity projektu:

 • Aktivita 1: Pořízení specializované techniky a věcných prostředků pro odstraňování důsledků nadprůměrných sněhových srážek a masivních námraz.
  • Terénní sanitní vozidla (ambulance) typu B 4x4 - 4 ks
  • Přístroje pro nepřímou srdeční masáž - 6 ks
  • Přístroje pro umělou plicní ventilaci - 1 ks
 • Aktivita 2: Pořízení specializované techniky a věcných prostředků pro výkon činností spojených s extrémním suchem.
  • Sanitní vozidlo (ambulance) typu C uzpůsobená pro přepravu pacientů s podezřením na VNN a nadměrných pacientů (XXL) - 1 ks
  • Sanitní vozidla (ambulance) typu C 4x4 - 8 ks
  • Klimatizační jednotka - Zlín - 1 ks
  • Klimatizační jednotka - Kroměříž - 1 ks
  • Přístroje pro nepřímou srdeční masáž - 22 ks
  • Přístroje pro umělou plicní ventilaci - 3 ks

Všeobecný cíl:

  • Globálním cílem projektu je „Zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof“.

Specifický cíl:

  • zvýšení schopnosti poskytovat přednemocniční neodkladnou péči na území dotčené mimořádnými událostmi a krizovými situacemi
  • zkrácení časové dotace pro poskytnutí přednemocniční neodkladné péče na zasaženém území
  • vyšší ochrana zdraví a života osob v důsledku mimořádných událostí a krizových situací

Výstupy projektu:

  • Počet nové techniky a věcných prostředků složek IZS - 43

Cílová skupina:

  • Orgány krizového řízení obcí a krajů a organizačních složek státu, obyvatelé a složky IZS

Aktuální stav :

Ing. Josef Sýkora, koordinátor projektu, tel.: 577056930, e-mail: josef.sykora@zzszk.cz

 

2020-11-06 - PODĚKOVÁNÍ


Vážené kolegyně, vážení kolegové! Vytvořili jste výjimečně kvalitn&iacu...

2020-04-08 - Poděkování


Poděkování Vážené kolegyně a kolegové, obracím se na vás v t&...

2020-04-02 - Taková vstřícnost těší!


Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje s maximálním nasaze...