Zdravotnická záchranná služba
Zlínského kraje, p.o.
Kvalifikační předpoklady

 

KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY

 

LÉKAŘ

 

VŠ vzdělání – lékařská fakulta a

  • specializovaná způsobilost v oboru urgentní medicína, anesteziologie a resuscitace, anesteziologie a intenzívní medicína, chirurgie, vnitřní lékařství, kardiologie, neurologie, traumatologie, dětské lékařství, všeobecné praktické lékařství, praktické lékařství pro děti a dorost

 

 

ZDRAVOTNICKÝ ZÁCHRANÁŘ

 

  • odborná způsobilost dle zák. 96/2004 Sb. § 18 zdravotnický záchranář (VŠ, VOŠ, SŠ), nebo
  • odborná způsobilost dle zák. 96/2004 Sb. § 5 všeobecná zdravotní sestra (VŠ, VOŠ, SŠ) + specializace v oboru sestra pro intenzivní péči (součástí zdělávacího programu musí být modul PNP)

 

 

OPERÁTOR ZOS

  • odborná způsobilost dle zák. 96/2004 Sb. § 18 zdravotnický záchranář (VŠ, VOŠ, SŠ), nebo
  • odborná způsobilost dle zák. 96/2004 Sb. § 5 všeobecná zdravotní sestra (VŠ, VOŠ, SŠ) + specializace v oboru sestra pro intenzivní péči (součástí zdělávacího programu musí být modul PNP)

 

 

ŘIDIČ ZÁCHRANÁŘ

  • SO vzdělání (maturita výhodou) + kvalifikační kurz ZZS, nebo
  • SŠ vzdělání (SZŠ - zdravotnický záchranář) – pokud bylo studium 1. roč. zahájeno nejpozději ve šk. r. 1998/1999, nebo
  • VO vzdělání (VZŠ - dipl. zdravotnický záchranář) - pokud bylo studium 1. roč. zahájeno nejpozději ve šk. roce 2018/2019, nebo
  • VŠ vzdělání (VŠ - obor zdravotnický záchranář)

 

Řidičské oprávnění skupiny C, věk min. 21 let, praxe v řízení min. dodávkového vozidla min. 1 rok; při nástupu psychotesty max. ½ roku staré, výpis z Bodového systému řidičů

 

2020-11-06 - PODĚKOVÁNÍ


Vážené kolegyně, vážení kolegové! Vytvořili jste výjimečně kvalitn&iacu...

2020-04-08 - Poděkování


Poděkování Vážené kolegyně a kolegové, obracím se na vás v t&...

2020-04-02 - Taková vstřícnost těší!


Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje s maximálním nasaze...